2010-05-03

IKT (Informazio eta komunikazioaren teknologiak)

Gaur egun informazioaren gizartean bizi gara. Informazioa eskura izatea ezinbestekoa da, baina oraindik ez dago guztion eskura. Garai honetan ezibestekoa da oinarrizko teknologi berriak kudeatzen jakitea. Eskura ez egoteraren arrazoietako bat informatikan eta ikusentzunen arloan dagoen analfabetismoa da, eta hortan gizarte hezitzaileok esku hartu behar dugu, gizarte eredu justu bat sortzeko. Eskolak ere berebiziko funtzioa izan beharko du analfabetismoa horrekin amaitzeko. Programak, planak, edukiak... prestatu beharko dira.Ondorengo mapa kontzeptualean IKT-en buruzko informazioa daukazue

No hay comentarios:

Publicar un comentario